CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of Workshop on Foundations of Computer Security

Andrei Sabelfeld (Institutionen för datavetenskap, ProSec)
(2004)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 8695

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, ProSec (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur