CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Motion of nanometer sized magnetic particles in a magnetic field gradient

Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Ulli Kräling ; Cristina Rusu ; Karolina Petersson ; Jan Wipenmyr ; Anatol Krozer ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Christer Johansson
Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology Vol. 18 (2008), 22,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 86913

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Optik
Optisk fysik
Magnetism
Beräkningsfysik
Strömningsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur