CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical investigation of the motion of magnetic nanoparticles in a magnetic field gradient

Vincent Schaller ; Cristina Rusu ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Christer Johansson
Nanotech Northern Europe 2007 (NTNE2007), Helsinki, Finland, 27-28 March, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 86899

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Magnetism
Beräkningsfysik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur