CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digital microfluidics for magnetic immunoassays

Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Jing Liu ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Andrea Prieto Astalan ; Anatol Krozer ; Alexei Kalaboukhov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Justin F. Schneiderman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Fredrik Öisjöen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Cristina Rusu ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Eurosensors XXII, Dresden, Germany, 7-10 September 2008 p. 181. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 86892

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Magnetism
Halvledarfysik
Supraledning
Vätskefysik
Elektronisk mät- och apparatteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur