CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monte Carlo Simulation of Multi-Core Magnetic Nanoparticles

Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Christer Johansson
7th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, Vancouver, Canada, May 20-24, 2008 p. 27. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 86878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Magnetism
Beräkningsfysik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur