CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micro- and Nanosystems for Sensing in Medicine

Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Karin Hedsten (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2008, 14-15 October, Göteborg, Sweden p. 117. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 86869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Strömningsmekanik
Medicinsk teknik
Industriell bioteknik
Bioanalytisk teknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur