CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micro cooling of squid sensor

Yassine Youahri ; Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Hashem Rahimi ; Cristina Rusu ; Andrea Prieto Astalan ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Alexei Kalaboukhov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of Micro System Workshop 2008 (MSW08) 6-7 May, Göteborg, Sweden p. S1-12. (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 86859

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur