CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Simulations of Cavitating Flow around a 2D Hydrofoil Using OpenFOAM and FLUENT

Nai Xian Lu (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Nabila Berchiche (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
11th Numerical Towing Tank Symposium (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 86753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur