CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaboration Patterns in a Medical Community of Practice

Göran Falkman ; Marie Gustafsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers) ; Extern) ; Olof Torgersson ; Mats Jontell
Poster Session of EKAW 2008 (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 86751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (GU) (2008-2010)
Institutionen för odontologi (GU)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur