CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ANTIOXIDANTER - biokemiska system för skydd mot syreradikaler

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 9 sidor s.
[Rapport]

Rapporten beskriver översiktligt biokemisk funktion och samverkan för de viktigaste grupperna av antioxidanter.

Livets grundskydd mot syreradikaler bygger främst på enzymer som SOD, GPx och katalas. Koenzymer som glutation, liponsyra och koenzym Q är livsviktiga som antioxidanter. Huvudgrupper av antioxidanter från kosten är tokoferoler, askorbinsyra, flavonoider och karotenoider.

Nyckelord: enzymer, glutation, liponsyra, ubikinol, tokoferoler, askorbinsyra, flavonoider, karotenoider


Rapporten är den andra i en serie med antioxidanter som grundtema inom ett projekt för Cancer- och Allergifonden.Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-06.
CPL Pubid: 86706

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur