CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-frequency vertical wheel-rail contact forces - validation of a prediction model by field testing

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Wear Vol. 265 (2008), p. 1465-1471.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur