CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shape and excitation optimization for conformal array antennas

Tomas Halleröd (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Radio Sci. Vol. 43 (2008),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

RS4011, doi:10.1029/2007RS003751Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86691