CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of methods for calculating contact pressure in wheel-rail/switch contact

Martina Wiest ; Elias Kassa (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Werner Daves ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Heinz Ossberger
Wear Vol. 265 (2008), p. 1439-1445.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 86689

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur