CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Syreradikaler och oxidativ stress

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 8 sidor s.
[Rapport]

Rapporten ger en översikt av syreradikaler och deras koppling till oxidativ stress. Bildning och förekomst av superoxidradikalen, peroxylradikaler och peroxider är kopplade både till basala livsprocesser och till olika miljö- och livsstilsfaktorer.

Oxidativ stress kan motverkas på många olika sätt dels genom minskad bildning av reaktiva radikaler och dels genom eliminering av redan bildade radikaler.

Nyckelord: syre, andning, radikaler, väteperoxid, lipider, blodfetter, kost, hälsorisker


Rapporten är den första i en serie med antioxidanter som grundtema inom ett projekt för Cancer- och Allergifonden.Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-01-27.
CPL Pubid: 86667

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi
Kemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur