CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solar Solution: The next industrial revolution

Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Materials Today (1369-7021). Vol. 11 (2008), 12, p. 22-24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The industrial revolution 200 years ago freed society from the limitations of bioenergy and brought tremendous growth but also huge environmental problems. Now, a new generation of modular technologies based on advanced materials enables efficient conversion of solar energy and carries the seeds of a new industrial revolution.

Nyckelord: Solar energy, solar cells, photovoltaics, nanotechnology, energy, climate change, industrial revolution, transitionDenna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 86659

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Miljöteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur