CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shape Optimization of Total Radar Cross Section for Antenna Struts

Per Jacobsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur