CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shape and material optimization of total radar cross section for antenna struts

Per Jacobsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
RVK08 - Radiovetenskap och Kommunikation 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Shape and material optimization for antenna applications