CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element methods with stable hybrid explicit-implicit time-integration schemes

Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86624

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur