CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical evaluation of near-singular integrals on curvilinear triangular domains

Matthys M Botha ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
2007 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, AP-S; Honolulu, HI; United States; 10 June 2007 through 15 June 2007 (15223965). p. 4837-4840. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Article number 4396627Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2016-06-10.
CPL Pubid: 86616

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur