CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES at Work: Quality Management in Practical LES

Christer Fureby (Institutionen för sjöfart och marin teknik ; Extern) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
In Quality and Reliability of Large Eddy Simulations p. 239. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 86556

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur