CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spintronics of a nanoelectromechanical shuttle

Dmytro Fedorets ; Leonid Y. Gorelik (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Robert I. Shekhter ; Mats Jonson
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 95 (2005), 5, p. 057203.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Nanostructured materials, Electron transitions, Microelectromechanical devices, Space shuttles, Stability, Vibration measurementDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 8655

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur