CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

“Den flerdimensionella matkonsumenten. Värderingar och beteenden hos 55+ konsumenten”,

Helene Brembeck ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan ; Lena Jonsson ; Kerstin Bergström ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Formas konferens, 15 mars (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 86544

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)
Etnologiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)
Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring (GU)
Institutionen för mat, hälsa och miljö (2006-2010)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur