CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantum precursor of shuttle instability

D. Fedorets ; Leonid Y. Gorelik (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Robert I. Shekhter ; Mats Jonson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Fundamental problems of mesoscopic physics / Lerner, I.V. , Altshuler, B.L. , Gefen, Y. p. 65-73. (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-10-16.
CPL Pubid: 8654

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur