CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Eddy Simulation Past the DTMB 5415 Hull

Niklas Alin ; Christer Fureby (Institutionen för sjöfart och marin teknik ; Extern) ; Oscar Parmhed ; Urban Svennberg
27th Symposium on Naval Hydrodynamics p. 217. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur