CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coupling Between a 3D Integral Eddy Current Formulation and a Linearized MHD Model for the Analysis of Resistive Wall Modes

R. Albanese ; Yueqiang Liu (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; A. Portone ; G. Rubinacci ; F. Villone
IEEE Trans. Mag. Vol. 44 (2008), p. 1654.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur