CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of three-dimensional electromagnetic structures on Resistive Wall Mode stability of Reversed Field Pinches

F. Villone ; Yueqiang Liu (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; R. Paccagnella ; G. Rubinacci
Phys. Review Lett. Vol. 100 (2008), p. 255005.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86515

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur