CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-dependent charge in SNS systems

Klas Engström (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Physica Scripta Vol. 70 (2004), p. 326-329.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 8651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik

Chalmers infrastruktur