CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetic drift kinetic damping of the resistive wall mode in large aspect ratio tokamaks

Yueqiang Liu (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; M.S. Chu ; C.G. Gimblett ; R.J. Hastie
Phys. Plasmas Vol. 15 (2008), p. 092505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur