CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Studies of Stability and Beta Limit in JET

M.P. Gryaznevich ; T.C. Hender ; D.F. Howell ; C.D. Challis ; H.R. Koslowski ; S. Gerasimov ; E. Joffrin ; Yueqiang Liu (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; S. Saarelma
Plasma Phys. Control. Fusion Vol. 50 (2008), p. 124030.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur