CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toroidal self-consistent modelling of drift kinetic effects on the resistive wall mode

Yueqiang Liu (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; M.S. Chu ; I.T. Chapman ; T.C. Hender
Phys. Plasmas Vol. 15 (2008), p. 112503.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14.
CPL Pubid: 86455

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur