CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNA Polymorphism as an Origin of Adenine-Thymine Tract Length-Dependent Threading Intercalation Rate

Pär Nordell (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Fredrik Westerlund ; Anna Reymer (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; A. H. El-Sagheer ; T. Brown ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 130 (2008), 44, p. 14651-14658.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 86441

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Kinetic Recognition of Nucleic Acids - Studies on the DNA Binding Selectivity of Threading Ruthenium Complexes


Unveiling Mechanistic Details of Macromolecular Interactions: Structural Design and Molecular Modelling of DNA-Protein Systems in Their Active State