CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis, EPR and DFF calculations of rare Ag(II)porphyrins and the crystal structure of [Zn(II)tetrakis(4-bromo-2-thiophene)porphyrin]

Mohamed Ghazzali (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; M. A. M. Abu-Youssef ; K. Larsson ; Örjan Hansson ; A. Amer ; T. Tamm ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Inorganic Chemistry Communications (1387-7003). Vol. 11 (2008), 9, p. 1019-1022.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 86431

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur