CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An unusual 3D-topology and dominant ferromagnetic couplings in two Cu(II)-azide coordination polymers

M. A. M. Abu-Youssef ; A. Escuer ; F. A. Mautner ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Dalton Transactions (1477-9226). 27, p. 3553-3558. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 86419

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur