CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mixed valence and superconductivity

Sven Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Philosophical Transactions of the Royal Society A-Mathematical Physical and Engineering Sciences (1364-503X). Vol. 366 (2008), 1862, p. 47-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 86408

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur