CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanically manipulating the DNA threading intercalation rate

T. Paramanathan ; Fredrik Westerlund ; M. J. McCauley ; I. Rouzina ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; M. C. Williams
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 130 (2008), 12, p. 3752-+.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 86374

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur