CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-chip fabrication to add temperature control to a microfluidic solution exchange system

Helen Bridle (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Maria Millingen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Lab on a Chip (1473-0197). Vol. 8 (2008), 3, p. 480-483.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 86326

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Studies of ligand- and temperature-gated ion channels using microfluidic methods