CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermoactuated diffusion control in soft matter nanofluidic devices

Martin Markstrom ; Ludvig Lizana (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Langmuir (0743-7463). Vol. 24 (2008), 9, p. 5166-5171.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 86323

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur