CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermolecular Pauson-Khand reactions on a galactose scaffold

N. P. Pera ; U. J. Nilsson ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Tetrahedron Letters (0040-4039). Vol. 49 (2008), 17, p. 2820-2823.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 86314

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur