CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complex DNA binding kinetics resolved-by combined circular dichroism and luminescence analysis

Fredrik Westerlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Pär Nordell (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; J. Blechinger ; T. M. Santos ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry B (1520-6106). Vol. 112 (2008), 21, p. 6688-6694.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 86311

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Kinetic Recognition of Nucleic Acids - Studies on the DNA Binding Selectivity of Threading Ruthenium Complexes