CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resonant microwave properties of a voltage-biased single-Cooper-pair transistor

Leonid Y. Gorelik (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; S.I. Kulinich ; Robert I. Shekhter ; Mats Jonson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Physical Review B, Vol. 69 (2004), p. 094516 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Article selected for publication in 'the Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology' and 'the Virtual Journal of Applications of Superconductivity'.Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-10-16.
CPL Pubid: 8631

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur