CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two competing mechanisms for the copper-free Sonogashira cross-coupling reaction

Thomas Ljungdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; T. Bennur ; A. Dallas ; H. Emtenas ; Jerker Mårtensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Organometallics (0276-7333). Vol. 27 (2008), 11, p. 2490-2498.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 86297

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur