CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular asymmetric synthesis of P-chirogenic beta-amino phosphine boranes

M. J. Johansson ; K. H. O. Andersson ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Journal of Organic Chemistry (0022-3263). Vol. 73 (2008), 12, p. 4458-4463.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 86290

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur