CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shape optimization in lipid nanotube networks

Tatsiana Lobovkina (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; P. G. Dommersnes ; S. Tiourine ; J. F. Joanny ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
European Physical Journal E (1292-8941). Vol. 26 (2008), 3, p. 295-300.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 86289

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur