CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced pi conjugation around a porphyrin[6] nanoring

M. Hoffmann ; Joakim Kärnbratt (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; M. H. Chang ; L. M. Herz ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; H. L. Anderson
Angewandte Chemie-International Edition (1433-7851). Vol. 47 (2008), 27, p. 4993-4996.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 86282

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Conjugated Porphyrin Oligomers - Influence of Conformation and Topology on the Electronic Communication