CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbohydrate functionalization using cationic iron carbonyl complexes

A. Bergh ; H. Graden ; N. P. Pera ; T. Olsson ; U. J. Nilsson ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Carbohydrate Research (0008-6215). Vol. 343 (2008), 10-11, p. 1808-1813.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 86253

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur