CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conformational flexibility in DNA nanoconstructs: A time-resolved fluorescence resonance energy transfer study

Peter Sandin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry C (1932-7447). Vol. 112 (2008), 34, p. 13089-13094.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 86251

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur