CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A spectroscopic study of self-assembled monolayer of porphyrin-functionalized oligo(phenyleneethynylene)s on gold: the influence of the anchor moiety

S. Watcharinyanon ; D. Nilsson ; E. Moons ; A. Shaporenko ; M. Zharnikov ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Jerker Mårtensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; L. S. O. Johansson
Physical Chemistry Chemical Physics (1463-9076). Vol. 10 (2008), 34, p. 5264-5275.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 86247

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur