CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trapped water molecule in the charge separation of a bacterial reaction center

N. Ivashin ; Sven Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry B (1520-6106). Vol. 112 (2008), 38, p. 12124-12133.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-14. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 86241

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur