CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave Breakdown in Air-filled Waveguides and Resonators

Rafal Tomala (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2005-12-20.
CPL Pubid: 8605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-06-21
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden