CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shielding Design of Spacecrafts Using PHITS,

T. Sato ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; K Gustafsson ; D. Mancusi ; K. Niita
American Nuclear Society Transactions (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 86045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur